1. Pořadatelem soutěže je Jaroslav Uko, adresou Bedřichov 362, 468 12, Liberec, IČ 63762358 zapsaný v živnostenském rejstříku  (dále jako “Provozovatel” nebo “Správce”).
  2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli nikoliv Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli nikoliv Facebooku.
  3. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba, která splní podmínky účasti v soutěži (dále jen „účastník“). Účastník nemusí být zákazníkem pořadatele.

Podmínky zařazení do vyhodnocení tipovací soutěže

  1. Podmínkou účasti v soutěži je vložení komentáře se správnou odpovědí pod soutěžní otázku na Facebooku.
  2. Do vyhodnocení soutěže nebudou zařazeny komentáře, které budou chybné.

Výhra

  1. Vylosován bude jeden výherce