Jarní rovnodennost – vítězství světla nad temnotou – Jóga Bedřichov