Jarní rovnodennost – vítězství světla nad temnotou – Jóga Bedřichov
Metoda Wima Hofa
26. 9. 2022